PočetnaVijestiHAVC donio odluku o mjerama za pomoć audiovizualnom sektoru

HAVC donio odluku o mjerama za pomoć audiovizualnom sektoru

-

Hrvatski audiovizualni centar donio je odluku o mjerama za pomoć audiovizualnom sektoru i poslovanju Centra uslijed epidemije koronavirusa, a koje glase:

1. Javni pozivi za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u 2020. godini za kategorije: poticanje proizvodnje filmova, poticanje filmskih koprodukcija s manjinskim hrvatskim udjelom, poticanje razvoja scenarija i razvoja projekata dugometražnih igranih, dugometražnih dokumentarnih i animiranih filmova te poticanje razvoja projekata serijskih televizijskih djela, objavljeni dana 21. veljače 2020. u Narodnim novinama br. 20/2020, mijenjaju se na sljedeći način:

– prijave se podnose isključivo elektronskim putem preko korisničkog portala. Centar ima pravo naknadno zatražiti tiskani potpisani i ovjereni primjerak prijavnice

– ukoliko je prilikom pribavljanja pojedine obvezne dokumentacije podnositelja prijave potrebno osobno podnijeti zahtjev nadležnoj instituciji za ishođenje iste, kao dokaz o ispunjenju uvjeta prijave na javni poziva Centra može se dostaviti i neki drugi odgovarajući dokument, uz obvezu podnositelja prijave da na zahtjev nadležne službe Centra ili prilikom potpisa ugovora dostavi original traženog dokumenta

– uz prijavu nije nužno priložiti redateljsku razradu u kategorijama za koje se ista traži

2. omogućit će se rad tijela Centra elektroničkim putem kako bi se održao kontinuitet rada i donijele potrebne odluke za redovno poslovanje Centra

3. produžuju se svi rokovi izvršenja ugovornih obveza Korisnika sredstava/Nositelja projekta prema Centru s osnova zaključenih Ugovora o sufinanciranju za vrijeme trajanja mjera iz ove Odluke

4. priznaju se svi prihvatljivi troškovi- izravni i neizravni troškovi nastali za vrijeme razdoblja i/ili u svezi s provedbom projekta sufinanciranog sredstvima Centra, a koji projekt je otkazan ili odgođen zbog epidemije koronavirusa

5. poduzet će se sve potrebne radnje kako bi se ubrzale isplate sredstava fizičkim i pravnim osobama u fazi razvoja i proizvodnje audiovizualnog dijela te osiguralo provedbu programa i projekata.

Cjelokupni dokument možete pročitati na službenoj stranici HAVC-a.


Komentari

Komentirajte

Napišite komentar
Unesite ime

Najnovije